Tăng giá trị bất động sản qua các yếu tố bền vững

Tăng giá trị bất động sản qua các yếu tố bền vững

Thị trường Việt Nam đang có lượng tồn kho bất động sản giá trị khoảng 22.976 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Theo các chuyên gia, để bất động sản tăng giá trị, liên tục tạo ra nhu cầu mua bán, sở hữu, bên cạnh việc chuyển dịch qua các căn hộ dành cho người thu nhập trung bình và thấp, hay nhà ở xã hội, thị trường cần nhiều bất động sản xanh, thân thiện môi trường, đặt yếu tố bền vững làm trọng tâm.

Nhiều ngân hàng chưa thoát lỗ lũy kế

Nhiều ngân hàng chưa thoát lỗ lũy kế

Tuy lợi nhuận của hầu hết ngân hàng đã cải thiện rõ nét, song nhiều ngân hàng vẫn chưa xóa được khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng, khiến cổ đông đứng ngồi...