VATM đặt mục tiêu an toàn và lợi nhuận cao năm 2019

VATM đặt mục tiêu an toàn và lợi nhuận cao năm 2019

(TBTCO) - Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM) đã đạt được lợi nhuận “khủng” từ kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng năm 2018 và kỳ vọng năm 2019 này sẽ tiếp tục tăng tốc dựa trên nền tảng phát triển của thị trường hàng không thời gian gần đây.