Tháng 1/2019: Giá trị vốn hóa trên HNX giảm 1,45% so cuối tháng 12/2018

Tháng 1/2019: Giá trị vốn hóa trên HNX giảm 1,45% so cuối tháng 12/2018

Tháng 1/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 2 cổ phiếu mới niêm yết và không có cổ phiếu nào hủy niêm yết, đưa tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 378 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,7 tỷ cổ phiếu. Như vậy, tính đến thời điểm 31/1, giá trị niêm yết toàn thị trường đạt hơn 127 nghìn tỷ đồng.