Huawei thống lĩnh thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc như thế nào?

.
Huawei và vai trò thống lĩnh thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc.
Nguồn: Infographics.vn 
Nguồn: vinanet.vn