Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp

.
Nguồn: giaoduc.net.vn